pisanie pracy

Jak robić przypisy w pracy dyplomowej?

Bibliografia i przypisy w pracach autorskich nadają autentyzmu publikacjom, są dowodem na to, iż praca nie jest plagiatem. Dzisiaj, w dobie Internetu, wiele osób świadomie kopiuje lub powiela prace innych autorów, co jest niezgodne z prawem. Osoby te łamią zasadę etyki pisarskiej w każdym jej aspekcie (dziennikarskiej, naukowej, twórczej, publicystycznej). Poprawne podanie przypisów jest gwarantem samodzielnie napisanej pracy. Brak przypisów w pracy pisemnej może podważać jej wiarygodność.
1
Aby ustrzec się nieprzyjemności jakie mogą wyniknąć z nie przestrzegania podstawowych zasad pisowni warto przypomnieć sobie jak wyglądają formuły poszczególnych przypisów w danych publikacjach.

Przykłady.

Książka autorska:
1) I. Iwasiów, Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie, WAB, Warszawa 2004.
2) Iwasiów, I. (2004). Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie. Warszawa: WAB. (tytuł zawsze kursywą)
2
Książka przetłumaczona:
1) J.L. Austin, Mówienie i poznawanie, przeł. B. Chwedończuk, PWN, Warszawa 1993.
2) Austin, J.L. (1993). Mówienie i poznawanie. (B. Chwedończuk, przeł.). Warszawa: PWN. (tytuły kursywą)
3
Artykuł w tomie zbiorowym:

1) J. Bator, Fallus Lacana, czyli mężczyzna i pornografia, w: Od kobiety do mężczyzny i z powrotem: rozważania o płci w kulturze, red. J. Brach-Czaina, Trans-Humana, Białystok 1997.
2) Bator, J. (1997). Fallus Lacana, czyli mężczyzna i pornografia. W J. Brach-Czaina (red.). Od kobiety do mężczyzny i z powrotem: rozważania o płci w kulturze. Białystok: Trans-Humana. (tytuły kursywą)
4
Artykuł w tomie zbiorowym przetłumaczony:

1) J. Habermas, Modernizm – niedokończony projekt, przeł. M. Łukasiewicz, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Baran i Suszczyński, Kraków 1998.
2) Habermas, J. (1998). Modernizm – niedokończony projekt. (M. Łukasiewicz, przeł.). W R. Nycz (red.). Postmodernizm. Antologia przekładów. Kraków: Baran i Szuszczyński. (tytuły kursywą)
5
Artykuł w dzienniku:

1) J. Bator, Płeć demokracji, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 147 z 26-27 czerwca, s.20 (tylko tytuł artykułu kursywą)
2) Bator, J. (1999, 26-27 czerwca). Płeć demokracji. Gazeta Wyborcza, nr 147, s. 20. (tylko tytuł gazety kursywą)
6
Artykuł w czasopiśmie innym niż dziennik:

1) J. Mizielińska, Po co nam sztuka. Rozważania z perspektywy filozoficznej, „Res Publica Nowa” 1997, nr 9, s. 35-39. (tylko tytuł artykułu kursywą)
2) Mizielińska, J. (1997). Po co nam sztuka. Rozważania z perspektywy filozoficznej. Res Publica Nowa, nr 9, s. 35-39. (tylko tytuł gazety kursywą)
7
Artykuł w czasopiśmie przetłumaczony:

1) J. Butler, Zapis na ciele, „ Dialog” 2003, nr 10, s. 94-106. (tytuł artykułu kursywą)
2) Butler, J. (2003). Zapis na ciele. (I. Kurz, przeł.). Dialog, nr 10, s. 94-106. (tytuł czasopisma kursywą)
!

Uwaga!
* Jak zdążyliście się zorientować pod każdą publikacją są podane dwie możliwości nadania przypisów. Zwróćcie uwagę przy tytułach z kursywą, inaczej jest przy publikacjach książkowych, a inaczej w gazetach i czasopismach.

Strona 1 z 2

Powiązane porady

książki
Pisanie pracy magisterskiej
obrona

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie