europass

Jak napisać europejskie CV?

Osoby poszukujące zatrudnienia u pracodawcy za granicą muszą spełnić jeden wymóg, mianowicie konieczne jest napisanie swojego cv zgodnie z kanonem europejskim. Ponieważ życiorys jest warunkiem ubiegania się o pracę także w krajach Unii Europejskiej, poniżej podany jest dokładny wzorzec Europass Curriculum Vitae, wg. którego należy pisać.
1
Podobnie jak w przypadku polskiego wzorca, po lewej stronie kartki zamieszczamy tylko same nazwy, do których będziemy się odnosić, np. dane osobowe, doświadczenie zawodowe itp. Po prawej zaś zamieszczamy same informacje.
2
Zdjęcie.

Swoje zdjęcie (fotografię) zamieszczamy w górnej środkowej lub prawej części strony A4. Zdjęcie musi być wyraźne. Zeskanowane zdjęcie wklejamy w formacie JPEG.
3
Dane osobowe.

Nazwisko/imię
Adres(y) zamieszkania / W kolejności: Ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj np. (PL).
Telefon(y) / Telefon domowy (wraz z prefiksem (48) nr. kr), telefon komórkowy
Faks(y)
E-mail(e)
Obywatelstwo
Data urodzenia
Płeć
4
Preferowane miejsce zatrudnienia / charakter pracy.

W tym miejscu piszemy to, co chcielibyśmy robić na danym stanowisku, w jakim charakterze chcielibyśmy pracować itd.
5
Doświadczenie zawodowe.

Daty / Opisujemy oddzielnie każde zajmowane stanowisko, począwszy od ostatniego.
Zawód lub zajmowane stanowisko
Podstawowy zakres prac i obowiązków
Nazwa i adres pracodawcy
Typ działalności lub sektor
6
Wykształcenie i odbyte szkolenia.

Daty / Opisujemy oddzielnie każdy ukończony typ/rodzaj kursu/kształcenia, począwszy od ostatniego.
Nazwa/tytuł uzyskanych kwalifikacji
Podstawowe dziedziny kształcenia/nabyte umiejętności zawodowe
Nazwa i typ instytucji edukacyjnej/szkoleniowej
Poziom klasyfikacji krajowej lub międzynarodowej / W tym miejscy ważne jest podanie oznaczeń, np. (5a – oznacza studia licencjackie; 3a - oznacza liceum profilowane itd.).
7
Umiejętności i kompetencje.

Język ojczysty / Określić język ojczysty
Inne języki
Samoocena umiejętności językowych / poziom europejski(*) Sposób określania poziomów: A1 A2 – podstawowy, B1 B2 - samodzielny, C1 C2 – biegły
Rozumienie - słuchanie/czytanie
Mówienie – porozumiewanie się/samodzielne wypowiadanie się
Pisanie
Umiejętności i kompetencje społeczne / Opisać tego rodzaju kompetencje i podać ich miejsce uzyskania
Umiejętności i kompetencje techniczne / Opisać tego rodzaju kompetencje i podać ich miejsce uzyskania
Umiejętności i kompetencje w zakresie obsługi komputera / Opisać tego rodzaju kompetencje i podać ich miejsce uzyskania
Umiejętności i kompetencje artystyczne / Opisać tego rodzaju kompetencje i podać ich miejsce uzyskania
Inne umiejętności i kompetencje / Opisać tego rodzaju kompetencje i podać ich miejsce uzyskania
Prawo jazdy / Podać czy posiada się prawo jazdy, jeśli tak to jakiej kategorii.
8
Informacje dodatkowe.

Podać inne informacje, które mogą być istotne, np. osoby kontaktowe, referencje itd.
9
Załączniki.

Jakie dokumenty dołączamy do CV.
?

Wskazówki
* Więcej informacji o Europass na stronie http://europass.cedefop.eu.int

Strona 1 z 2

Powiązane porady

pierwsze CV
szukaj pracy
skuteczne cv

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie