Europejska Konwencja Praw Człowieka

Jak złożyć skargę do Trybunału w Strasburgu?

Europejska Konwencja Praw Człowieka gwarantuje obywatelom UE dochodzenie swoich praw, które mogą być łamane przez prawo krajowe lub przepisy niezgodne z Konstytucją. Zdarza się i to nierzadko, że sądy i instytucje prawne nieprawidłowo interpretują i tym samym źle rozpatrują wnioski, czy skargi petentów. Poszkodowani zawsze mogą odwołać się do Trybunału w Strasburgu, który może ostatecznie potwierdzić naruszenie praw człowieka.
1
Zanim złożymy skargę do Trybunału, należy dokładnie zapoznać się z przepisami Konwencji. Po wcześniejszym zapoznaniu się z kodeksem można przystąpić do pisania skargi o popełnienie przestępstwa prawnego lub naruszenia jednego lub więcej praw protokołu zagwarantowanych w EKPC. Interpretacja przepisów Konwencji powinna być oparta na fachowej literaturze. Skargę do Trybunału w Strasburgu należy wnieść w terminie 6 miesięcy od dnia wydania prawomocnego orzeczenia z uzasadnieniem w danej sprawie. Skargę należy złożyć na specjalnym formularzu, w przeciwnym razie nie będzie ona rozpatrzona przez Trybunał. Pismo można przesłać poprzez faks lub mailem, ale i tak oryginał pisma należy złożyć pocztą bezpośrednio na adres Trybunału, który zamieszczam poniżej:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F – 67075 Strasbourg Cedex Francja.
2
Skarga musi mieć konkretne uzasadnienie, tzn. musi dotyczyć naruszenia, które zostało popełnione przez władzę publiczną, tj. sądy i organy administracji. W przypadku braku dokładnego uzasadnienia skargi, pismo zostanie przez Trybunał odrzucone. Pismo możemy sporządzić samodzielnie, jednak przestrzegajmy pewnych wytycznych. Co należy uwzględnić pisząc skargę?
- poprawnie zdać sprawę i przedstawić fakty,
- podać wysokość odszkodowania (zadośćuczynienia) w walucie Euro,
- uzasadnić na czym polega naruszenie Konwencji,
- sprecyzować na czym polega naruszenie Konwencji,
- należy sporządzić listę, na której zamieszczamy spis decyzji urzędowych wydanych w konkretnej sprawie wraz z podaniem ich daty oraz nazwy organu, który je wydał. Oprócz listu należy załączyć kopie tych dokumentów. Pismo ma być ponumerowane i luźno ułożone, bez bindowania, oprawiania i zszywania.
3
Uzasadnienie skargi wymaga ogromnej znajomości ustaw i prawa, zarówno polskiego jak i Konwencji. Proces rozpatrzenia skargi zależeć będzie od sędziego, który poddaje analizie jej dopuszczalność. W przypadku, gdy skarga/pismo zostanie zaakceptowane do rozpatrzenia przez Trybunał, kolejna wymiana korespondencji wymagana będzie w języku angielskim lub francuskim. W przypadku odrzucenia skargi przez Trybunał nie ma możliwości odwoływania się od orzeczenia.
?

Wskazówki
* W razie wątpliwości lub jakichkolwiek niejasności proponuję udać się po fachową poradę do prawnika.

Komentarze (2)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie

mieciu1410
26.09.2016
gra wotof tanks blokuje negatywne komentarze graczy czym dopuszcza siewolnościsłowa i wyznania człowieka
cogito
06.09.2013
Nauczyciele polscy chcą skarżyć państwo , gdyz w tym kraju więzień, chłop i pracownik mundurówki weszli do Europy, są beneficjentami-jedni mają tzw. normy więzienne,chlopi dotacje, mundurowi wcześniejsze emerytury i przywileje.My nie mamy nic prócz strachu.Pracuję 30 lat i marzę o obiecanej przez państwo wtedy emeryturze,ale nie jestem więźniarka,której nie dodano wyroku zgodnie z zasadą,że prawo nie działa wstecz...,tylko nauczycielką,z którą można wszystko...Tu żadne umowy nie działają.Jest niż demograficzny,rozumiem,ale proszę wysłać nas na emerytury ,na które zasluzylismy i takie mamy pierwotne umowy z państwem/ nie jesteśmy gorsi od Kiszczaka i Jaruzelskiego-a tych ubeckich świadczeń jest cała moc.../ W Ojczyźnie, której jak pies służyłam ,pozwolono straszyć przedwczesnym swiadczeniem w wysokosci najniższej emerytury w kraju,czyli 600 zł na rękę.Za to dziękujemy i proponujemy jakieś ostateczne rozwiązanie,skoro nie jesteśmy urzędnikami państwowymi/ a taki status mamy od dawna/ O co chodzi? O to,że kulturalni maja poczekać? Na co? Daliśmy siebie państwu i panstwo nam dziękuje.Kraj ,w którym policjant ma lepiej od nauczyciela to kraj....policyjny,czyli nadal tkwimy w systemie,bo jeśli oświiata i ludzie tego resortu nie sa ważni,a my wiemy,że nie. Chcemy płac nauczycieli europejskich lub jakiejś chociaż częsci .Nie mamy siły słuchać,że spełnione sa normy w więzieniach,ze chłop goni niemieckiego farmera-a my? To gułag za karę, miniklimat białoruski ,gdzie trzeba sie tylko bać,bo gdy się narazimy samorzadom to przyjedzie 17 kontroli A tak na marginesie to za co są utrzymywani kontrolujacy, kuratoria od nicnierobienia i oderwane od rzeczywistoscii ministersrtwo oświaty?/