Dziecko

Dzieci w rodznie alkoholika

XkasiulekXVikiX - specjalista Tipy.pl
Dzieci, które wychowują się w rodzinach, w których nadużywa się alkoholu, cierpią i uczą się sposobów postępowania, które im utrudniają życie. Są często ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej, a nieraz stają się ofiarami nadużyć seksualnych.
1
Wiele dzieci stara się utrzymywać w tajemnicy picie rodziców, wstydzą się tego co ich rodzice robią, nawet gdy zapraszają więcej znajomych alkoholików, te dzieci maja poczucie że są gorsze od innych ale starają się chronić dobre imię rodziny. Ukrywają i tłumią swoje uczucia, czuja się samotne, częściej zapadają na rożne choroby, bo ich opaczność jest wyczerpana przez stres.
2
Niektóre dzieci biorą na siebie nadmierną odpowiedzialność za problemy rodzinne i przejmują obowiązki dorosłych. Bardzo starają się naprawiać swoje błędy i zaniedbania, swoim zachowaniem chcą zadowolić innych. Nie potrafią się bawić. Niektóre dzieci starają się przystosować za wszelką cenę do nienormalnego i zagrażającego środowiska rodzinnego, wchłaniają w siebie destrukcję i chaos.
3
Niektóre dzieci, mimo swego cierpienia starają się być opiekuńcze i przyjazne dla innych, są gotowe do poświęcenia się, wkładają wiele wysiłku w pomaganie tym, którzy cierpią i są zagubieni.

Powiązane porady

uzależnienie od kokainy
kawa
papierosy

Podobne porady

Komentarze (1)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie

Jurek DDA
27.02.2017
Problem dzieci z rodzin alkoholowych się nie kończy z chwilą dorosłości. W dorosłych życiu wielu dzieciom z tych rodzin towarzyszy syndrom DDA:

• trudności w określeniu tego co jest normalne, a co nie;
• krytyczna samoocena
• ignorowanie własnych potrzeb emocjonalnych;
• funkcjonowanie wg zasady "wszystko albo nic";
• trudności w realizowaniu do samego końca swoich planów życiowych i częste uleganie impulsom;
• branie odpowiedzialności za wszystko i za wszystkich oraz pracoholizm;
• reagowanie niepokojem, gdy sprawy życiowe wymykają się spod kontroli;
• brak zaufania i obawy przed budowaniem bliskich związków z innymi ludźmi;
• poczucie, że jest się ignorowanym, atakowanym;
• stałe poszukiwanie aprobaty dla swojej osoby i brak umiejętności cieszenia się życiem;
• poczucie odmienności;
• nadmierna wrażliwość lub nadmierna obojętność