praca na zlecenie

Umowa zlecenie - jakie prawa ma pracownik?

Podstawy Prawa Pracy
Niestety, w naszym kraju pracodawcy wciąż wolą zatrudniać pracowników na umowę zlecenie. I choć jest to bardziej korzystne z punktu widzenia pracodawcy, pracownik ma prawo mieć w tym temacie odmienne zdanie. Dlatego warto dowiedzieć się więcej na temat praw, jakie gwarantuje nam ten typ umowy oraz składek, jakie z tego tytułu będzie musiał opłacać pracodawca. Pomocne okażą się poniższe informacje.
wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy - co robić?

Odszkodowania Pracownicze
W Polsce dochodzi do około 2 tys. wypadków przy pracy tygodniowo. Na szczęście tylko niewielka ich liczba kończy się tragicznie. Wyjaśniamy jak wygląda procedura postępowania w takich sytuacjach. Warto ją znać, bo zachowanie odpowiednich formalności pozwoli m.in. na otrzymanie w 100 proc. płatnego zwolnienia lekarskiego.
emerytka

Czy można pracować na emeryturze?

Podstawy Prawa Pracy
Emerytury w naszym kraju nie należą do wysokich. Dlatego każdy, kto ma taką możliwość, chętnie korzysta z możliwości dodatkowego zarobku. Opcję taką mają nie tylko emeryci, ale również renciści i ci, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę. Jest to jednak obwarowane pewnymi warunkami. Jakimi? Tego dowiesz się z dalszej lektury.
Obcokrajowcy

Jak zatrudnić cudzoziemca?

Biznes Międzynarodowy
Masz zamiar zatrudnić u siebie obcokrajowca? Poniżej znajdziesz kilka wskazówek jak zatrudniać cudzoziemców i jakie dokumenty będą w związku z tym potrzebne. Proces zatrudnienia składa się z kilku etapów.
sposób na zwolnienie pracownika

Jak zwolnić pracownika?

Rezygnacja z Pracy
Prędzej, czy później większość pracodawców musi podjąć decyzję o zwolnieniu jednego lub kilku swoich pracowników. Oto kilka porad, które pomogą ci podołać zadaniu. A przekazanie tej wiadomości nigdy nie jest łatwe....
pracownicy

Jakie są formy zatrudnienia?

Podstawy Prawa Pracy
Praca zarobkowa (za wynagrodzeniem) może być wykonywana w różnych formach zatrudnienia. Rozróżniamy: zatrudnienie w ramach kodeksu pracy, zatrudnienie w ramach umów prawa cywilnego, telepracę, samozatrudnienie. Opis poszczególnych form zatrudnienia znajdziesz poniżej.

Czy można zatrudniać nieletnich?

Podstawy Prawa Pracy
Wakacje to czas różnych obowiązków w gospodarstwie rolnym, sadzie, ogrodzie... Czy można zatrudniać do pomocy dzieci? Zasadniczo zatrudnianie małoletnich poniżej 16. roku życia – na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych – jest zabronione. Prawo dopuszcza wykonywanie zajęć zarobkowych przez dzieci do ukończenia 16. roku życia wyłącznie na rzecz pracodawcy, prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową, przy czym wymaga to uprzedniej zgody rodziców oraz zezwolenia właściwego inspektora pracy.
Praca na zlecenie prawa

Praca na zlecenie - jakie masz prawa?

Prawo Pracownika
Każdy może tak dorabiać. Poza tym opłacone od zleceń składki ZUS wpłyną na przyszłą emeryturę. Umowę zlecenia możesz zawrzeć zarówno z pracodawcą, u którego masz etat, jaki i z inną firmą. Także gdy jesteś bez pracy, możesz utrzymywać się tylko ze zleceń. Również emeryci i renciści mają prawo brać zlecenia, by dorobić do skromnych świadczeń. Za rozliczanie i odprowadzanie składek od twojego zlecenia odpowiada zleceniodawca. Sprawdzaj, czy w terminie wpływają do ZUS.
Jak zatrudnić nieletniego

Jak zatrudnić nieletniego?

Podstawy Prawa Pracy
Czasem dzieci poszukują pracy na wakacje. Można je zatrudnić, ale na warunkach zgodnych z kodeksem pracy. Jeśli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę osoby w wieku 16–18 lat, czyli młodocianych, trzeba pamiętać, że wolno im wykonywać jedynie prace lekkie, nie dłużej niż 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu (z wykluczeniem pory nocnej między godz. 22.00 a 6.00). Limitów tych nie można zwiększać o godziny nadliczbowe nawet za dodatkowe wynagrodzenie. Rozwój i zdrowie młodocianych chronią szczegółowe przepisy. Nie wolno np. zlecać im produkcji i sprzedaży wyrobów alkoholowych oraz tytoniowych. Wykluczone są prace wymuszone przez rytm działania maszyn i wynagradzane w zależności od osiąganych rezultatów, zabroniony jest ubój i obróbka zwierząt itp. Jeśli młodociany został zatrudniony w kilku firmach, to jego dniówki powinny być sumowane. Zanim więc pracodawca podpisze umowę, powinien poprosić kandydata o oświadczenie, czy już gdzieś sezonowo pracuje, a jeśli tak, to ile godzin.
Jakie obowiązki ma pracodawca w czasie upałów

Jakie obowiązki ma pracodawca w czasie upałów?

Podstawy Prawa Pracy
Dostęp do wody to tylko jeden z obowiązków pracodawcy wobec pracownika w czasie letnich upałów. Warto wiedzieć, że przysługuje nam szereg uprawnień podczas letnich upałów, o które warto się ubiegać. Fale gorąca uniemożliwiają nam prawidłowe wykonywanie obowiązków i pogarszają nasze samopoczucie. Upał doskwiera nam szczególnie wtedy, gdy pracujemy w małym pomieszczeniu z dużą ilością osób. Poniżej dowiecie się, jakie macie prawa podczas upałów.