PIT-37

Jak wysłać PIT drogą elektroniczną?

Podatek Dochodowy (PIT, CIT)
Obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego ciąży na każdym z nas i jak to zazwyczaj bywa, większość odkłada to na ostatnią chwilę. Stres, stracony czas, długie kolejki w Urzędach Skarbowych – tego wszystkiego możesz uniknąć wysyłając PIT drogą elektroniczną. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić:
darowizna, przekazywanie darowizny, jak przekazać darowiznę

Jak przekazać darowiznę?

Podatek Majątkowy

Darowizna może obejmować wszystko, co posiada jakąś wartość, tj. pieniądze, przedmioty, dzieła sztuki, nieruchomości, czy prawa majątkowe. Przekazanie darowizny wiąże się z dodatkowymi kosztami takimi jak: sporządzenie aktu notarialnego, zmiany w księgach wieczystych (w przypadku nieruchomości), podatek od spadków i darowizn.
Z podatku zwolnione są osoby, które otrzymały darowiznę od najbliższej rodziny, tj. małżonkowie, wstępni, zstępni, pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo. Wartość darowizny nie może jednak przekroczyć 9637,00 zł.
Oto, co należy zrobić, żeby przekazać darowiznę: