Jak przeprowadzić rozdzielność majątkową?

Podział Majątku
Rozdzielność majątkowa ma swoje pozytywne i negatywne strony. Dobrowolnie decydują się na nią najczęściej małżonkowie, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Dzięki zastosowaniu tego kroku mogą zabezpieczyć się na wypadek, gdyby popadli w długi i ich majątek zostałby zajęty przez komornika. Często rozdzielność majątkowa bywa także koniecznością i jest przeprowadzana przez sąd na wniosek jednego z małżonków. Dzieje się tak wówczas, gdy działanie jednej ze stron może doprowadzić do pozbawienia rodziny środków do życia (np. w rodzinie z problemem alkoholowym bądź w takiej, gdzie jeden z małżonków jest uzależniony od hazardu). W jaki sposób przeprowadzić rozdzielność majątkową u notariusza? Kiedy można o nią wystąpić do sądu? Jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia rozdzielności majątkowej? Odpowiedź na te i inne pytania można znaleźć poniżej.
zgłoszenie przemocy

Gdzie zgłosić problem przemocy w rodzinie?

Przemoc w Rodzinie
Gdzie dzwonić, gdy jesteśmy świadkami przemocy? Oto krótka, ale niezwykle ważna lista ważnych numerów telefonów. Nie bądźmy obojętni na to, co dzieje się tuż obok nas. Nie udawajmy, że nie słyszymy i nie widzimy tragedii innych osób. Kiedy dzieje się komuś krzywda, mamy do dyspozycji te właśnie numery. Pod nimi zawsze uzyskamy pomoc.
zastraszone dziecko

Jak reagować na przemoc w rodzinie?

Rodzice a Dzieci
Z policyjnych statystyk wynika, że wciąż wzrasta liczba ofiar przemocy domowej – w 2014 r. było ich 105 tys., o 18,5 tys. więcej niż rok wcześniej. Jak zmienić te ponure dane? Czy konwencja antyprzemocowa może pomóc? Bywamy świadkami przemocy... I jak się wtedy zachowujemy? Z danych policji wynika, że tylko dwie na pięć osób zgłasza przemoc odpowiednim instytucjom. Niestety, wciąż panuje przekonanie, że to sprawy „rodzinne”. Wiele osób uważa, że to nic nie da. To nieprawda! Przemoc domowa to przestępstwo ścigane z art. 207 kodeksu karnego. Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. A policja, prokuratura, pomoc społeczna ma obowiązek podejmować skuteczne działania przeciwdziałające przemocy.
rozdzielność majątkowa

Jak przeprowadzić rozdzielność majątkową?

Podział Majątku

Od dnia ślubu dorobek małżonków jest wspólny. Ale nie musi tak być. Majątek można rozdzielić w każdej chwili i z różnych powodów. Rozdzielność majątkową można przeprowadzić na dwa sposoby – u notariusza albo w sądzie. Jeżeli mąż i żona zgodnie postanowią, że chcą mieć rozdzielone majątki, załatwią to od ręki u notariusza. Na rozdzielność w formie aktu notarialnego decydują się zwykle małżonkowie, którzy prowadzą działalność gospodarczą i chcą w ten sposób chronić majątek rodziny przed zajęciem przez komornika, gdyby popadli w długi. A jeśli małżonkowie są w konflikcie (np. mąż nadużywa alkoholu, jest hazardzistą, wyprowadził się z domu), to jedno z nich może wystąpić do sądu z pozwem o przeprowadzenie przymusowej rozdzielności majątkowej. Taki krok jest konieczny, gdy istnieje zagrożenie, że czyjeś nierozsądne postępowanie może pozbawić rodzinę środków do życia.

Jak zawrzeć ugodę rozwodową

Jak zawrzeć ugodę rozwodową?

Rozwód i Ustanie Małżeństwa
Przy rozwodzie zawsze warto próbować dogadać się poza sądem. Ugoda zawarta przez małżonków może dotyczyć nie tylko kwestii rozstania, ale także podziału majątku. To bardzo ważne, bowiem polskie sądy z reguły oddzielają sprawy rozwodowe od majątkowych. To zaś może skutkować wieloletnimi bataliami o podział dorobku. Jakie punkty powinny znaleźć się w waszej ugodzie rozwodowej? Po pierwsze musicie być zgodni co do winy. Oznacza to, że albo oboje zgadzacie się na rozwód bez orzekania o winie albo oboje przyznajecie, że jedna ze stron jest winna. Jeżeli macie dzieci, w waszej ugodzie rozwodowej musi pojawić się punkt dotyczący opieki nad nimi oraz kontaktów. Oznacza to dokładne ustalenie, z którym rodzicem dzieci będą mieszkać, a w jakich dniach i przez ile godzin będą widywać się z drugim rodzicem. Czy będziecie dzielić się opieką, np. odbieraniem ich ze szkoły lub zawożeniem na dodatkowe lekcje. Ile czasu w wakacje i ferie będą spędzały z wami lub dziadkami. Ważne jest również określenie sposobu spędzania świąt. W przypadku ugody najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom bez ograniczania jej. I taki podpunkt powinien się w niej znaleźć.

Jak napisać wniosek o podwyższenie alimentów?

Alimenty
Wiele osób zastanawia się jak ma wyglądać wniosek o podwyższenie alimentów na dziecko , nie potrzebny nam do tego adwokat wystarczy odrobina chęci czasu do pisania i odpowiednie sformułowanie wniosku poniżej przedstawiam kilka najważniejszych rzeczy które musi zawierać taki wniosek.
konflikt

Jak rozwiązywać konflikty?

Stres w Pracy
Konflikty były są i będą. Jest to nieodłączny element życia społecznego. Patrząc z punktu widzenia historii wiele konfliktów opierało się na braku konsensusu, który był spowodowany egoistycznymi pobudkami. Działo się tak, ponieważ każda ze stron chciała uzyskać jak największe korzyści. Często konflikty są spowodowane także niedomówieniami. Wynika to z braku umiejętnej komunikacji. Powinna opierać się ona na zrozumieniu oraz unikaniu agresji. Gdyby każdy człowiek wiedział jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty to życie stałoby się o wiele łatwiejsze, przyjaźniejsze oraz bardziej satysfakcjonujące. Oczywiście niektóre osoby nie potrafią żyć bez konfliktów. Taka ich natura. Jednakże w tym artykule dowiesz się czegoś więcej na temat rozwiązywania konfliktów.
koszty rozwodu

Jak obniżyć koszty rozwodu?

Rozwód i Ustanie Małżeństwa
Rozwód może cię kosztować nie tylko dużo zdrowia ale również sporo pieniędzy. Koszt rozwodu w sądzie to 600 zł (za to, że sąd przyjmie sprawę). Do tego musimy doliczyć dalsze koszty związane z opinią biegłych, opinią psychologów dziecięcych z ośrodka rodzinnego i przede wszystkim koszty adwokackie. Minimalne wynagrodzenie dla adwokata wynosi 360 zł. W praktyce jednak wydaje się niemal niemożliwe znalezienie jakiegoś prawnika, który podejmie się prowadzenia sprawy za taką kwotę. Rzeczywisty wydatek wynosi od 1 tyś zł (gdy sprawa jest prosta) do kilku tysięcy zł.
darowizna, przekazywanie darowizny, jak przekazać darowiznę

Jak przekazać darowiznę?

Podatek Majątkowy

Darowizna może obejmować wszystko, co posiada jakąś wartość, tj. pieniądze, przedmioty, dzieła sztuki, nieruchomości, czy prawa majątkowe. Przekazanie darowizny wiąże się z dodatkowymi kosztami takimi jak: sporządzenie aktu notarialnego, zmiany w księgach wieczystych (w przypadku nieruchomości), podatek od spadków i darowizn.
Z podatku zwolnione są osoby, które otrzymały darowiznę od najbliższej rodziny, tj. małżonkowie, wstępni, zstępni, pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo. Wartość darowizny nie może jednak przekroczyć 9637,00 zł.
Oto, co należy zrobić, żeby przekazać darowiznę:

Kiedy trzeba płacić alimenty

Kiedy trzeba płacić alimenty?

Alimenty
Pomaganie innym ludziom to nie tylko kwestia naszych dobrych chęci. Czasem do takiej pomocy obliguje nas prawo. Warto wiedzieć, kto może oczekiwać od nas wsparcia oraz do kogo się zwrócić, gdy sami znajdujemy się w trudnej sytuacji. Polskie prawo zakłada, że do zaspokajania potrzeb życiowych osób, które nie są w stanie zadbać o to samodzielnie, zobowiązani są ich bliscy. To określenie może być interpretowane różnorako. Najczęściej obowiązek alimentacyjny dotyczy najbliższej rodziny: dzieci, rodziców i dziadków. W szczególnych sytuacjach do płacenia alimentów na rzecz kogoś mogą zostać zobowiązani nawet dalecy krewni albo powinowaci. Zdarza się to jednak rzadko.