życie na emeryturze

Jak cieszyć się życiem na emeryturze?

ZUS
Tak się składa, że właśnie przechodzicie na emeryturę i nie chcecie stracić radości z życia? Warto też pomyśleć o tych sprawach, na które wcześniej nie mieliście czasu. Teraz będziecie mogli zająć się nimi. Spróbujcie rozejrzeć się wokół i zacząć zauważać to, co dotychczas Wam umykało, bo ciągle musieliście się spieszyć. Może odkryjecie w sobie dusze artystów i zachwycicie się np. przyrodą, spacerami po zaśnieżonym lesie czy parku. Pełno tam cudów natury. A jeśli zaopatrzycie się w kijki do nordic walkingu, to przy okazji zadbacie o kondycję fizyczną.
jak umorzyć zaległe składki ZUS

Jak umorzyć zaległe składki ZUS?

ZUS
Osoby, które mają należności wobec ZUS za lata 1999-2009 z tytułu działalności gospodarczej, mogą ubiegać się o ich umorzenie. Na abolicji skorzystają nie tylko przedsiębiorcy, którym ZUS naliczył dług z powodu niejasnych przepisów, ale także ci, którzy celowo w tym czasie nie płacili składek (patrz ramka). Jest to możliwe dzięki nowym przepisom, które weszły w życie 15 stycznia 2013 r. Wniosek o umorzenie składek mogą złożyć m.in. osoby które prowadzą (lub prowadziły) działalność gospodarczą, działalność twórczą lub artystyczną, bądź działalność w zakresie wolnego zawodu. I co bardzo ważne, także ich spadkobiercy lub osoby trzecie, które decyzją ZUS-u muszą spłacić nieopłacone składki. Jeśli ktoś ma podpisany z ZUS-em układ ratalny, czyli spłaca w ratach zaległe składki, także może wystąpić o ich umorzenie. Wówczas ZUS przygotuje aneks do umowy. Umorzeniu podlegają niezapłacone w latach 1999-2009 składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz naliczone od nich odsetki (dotyczy to tylko składek, które przedsiębiorcy mieli opłacić za siebie), a także opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty upomnień oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.
Jak odwołać się od decyzji lekarza orzecznika

Jak odwołać się od decyzji lekarza orzecznika?

ZUS
Najczęściej przyczyną odmowy przyznania renty przez ZUS jest negatywna decyzja lekarza orzecznika. Jeśli stanie się tak w twoim przypadku, pamiętaj że od takiej decyzji możesz się odwołać (w formie sprzeciwu). Niestety, niewiele osób wie o takiej możliwości i z niej korzysta. Jedynie co dziesiąty chory odwołuje się od decyzji lekarza orzecznika do komisji lekarskiej ZUS. A szkoda. Z danych ZUS wynika bowiem, że aż 25 proc. odwołań jest zasadna. To oznacza że wiele osób dostaje jednak rentę, choć lekarz orzecznik stwierdził, że ona się nie należy. Komisja lekarska często zmienia także stopień niezdolności do pracy i przewidywany okres takiej niezdolności, czyli wydłuża czas przyznanej renty. Tak więc odwołanie od orzeczenia może być skuteczne.
renta czy emerytura - co jest krzystniejsze

Renta czy emerytura - co jest krzystniejsze?

OFE (II filar)
Zbliżasz się do wieku emerytalnego, lecz podupadasz na zdrowiu? Rozważ możliwość przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Może się okazać, że zyskasz na tym finansowo, bo w niektórych przypadkach renty będą wyższe niż emerytury. Takie dziwne i niespotykane w innych krajach zjawisko jest wynikiem wprowadzenia reformy emerytalnej bez reformy systemu rentowego: osobom przechodzącym na emeryturę ZUS wyliczać ma świadczenie na podstawie zgromadzonych składek.

Pomoc finansowa dla seniorów - gdzie jej szukać?

ZUS

Emerytury czy renty nie są wysokie i wielu naszym bliskim trudno jest związać koniec z końcem. Zdarza się, że choćbyśmy sami chcieli ich wspomóc, nasza sytuacja finansowa nam na to nie pozwala. Dokąd się zwrócić, gdy zabraknie pieniędzy? Co robić, gdy pojawią się problemy? Co należy się osobom w podeszłym wieku? Warto to wiedzieć. Poniżej znajdziecie wskazówki, które pomogą wam w poszukiwaniu pomocy finansowej dla seniora.

Dla kogo emerytury częściowe?

ZUS
Reforma emerytalna wydłużyła czas, jaki musimy pracować, by zyskać emeryturę. Wiek emerytalny podlega stopniowemu przedłużeniu – o jeden miesiąc dla osób urodzonych w kolejnych kwartałach. Jednocześnie jednak wprowadzono nowe świadczenie, które mogą pobierać osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., jeśli nie osiągnęły jeszcze podwyższonego wieku emerytalnego. Od 1 stycznia 2014 r. mają one prawo wystąpić o przyznanie emerytury częściowej.
zawieszenie prawa do emerytury

Kiedy ZUS może zawiesić emeryturę?

ZUS
ZUS zawiesił twoją emeryturę dlatego, że łączyłeś ją z pracą na etacie? Musi oddać te świadczenia i to wraz z odsetkami. Niestety, ZUS nie będzie o tym informować. Wniosek trzeba złożyć samemu. Dotyczy to osób, które od stycznia 2009 r. osiągnęły wiek emerytalny i mogły otrzymywać emeryturę, jednocześnie dalej pracując. Wprowadzono jednak nowe przepisy, według których emeryci, jeśli chcieli dostawać emeryturę, musieli do końca września 2011 r. dostarczyć świadectwa pracy potwierdzające zwolnienie się z firmy.
OFE czy ZUS

OFE czy ZUS - na co się zdecydować?

ZUS
Choć to trudna decyzja, musimy ją podjąć i to niedługo. Warto jednak wiedzieć, że nasz wybór nie musi być ostateczny. Jeśli zechcemy go zmienić, pod pewnymi warunkami będzie to możliwe. Dawno zapowiedziane zmiany zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych niedługo wchodzą w życie. A ponieważ zgodnie z ustawą, fundusze do 31 lipca 2014 r. nie mogą się reklamować, trudno zdobyć informacje, czym się kierować podejmując decyzję. Nie poradzimy ci, co zrobić, ale odpowiemy na pytania, które każdy z nas sobie teraz zadaje. Warto jednak wiedzieć, że Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, ale zapowiedział przekazanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Dla nas jednak nic to nie zmienia – decyzję i tak musimy podjąć.
co należy wiedzieć o swiadczeniach emerytalnych

Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych?

ZUS
Świadczenie przedemerytalne pozwala uniknąć bezrobocia tuż przed emeryturą. Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest osobom, które pomimo długiego stażu pracy nie nabyły jeszcze prawa do emerytury, a jednocześnie straciły możliwości wykonywania pracy zarobkowej. Ostatnio coraz więcej osób pobiera takie świadczenie (obecnie wynosi ono 938,25 zł miesięcznie). Według danych ZUS przez ostatnie półtora roku przybyło ich blisko 40 proc.

Jak oszczędzać na emeryturę?

ZUS
Jeszcze jakiś czas temu eksperci twierdzili, że emerytura z podstawowych filarów (ZUS i OFE) będzie równa mniej więcej połowie ostatniego wynagrodzenia. Z najnowszych szacunków wynika jednak, że będzie to jedynie około 30 proc. ostatniej pensji. Jeśli więc będąc na emeryturze, nie chcemy żyć w nędzy, musimy zacząć oszczędzać. A jak to robić? Mamy kilka możliwości. W jesieni życia nie chcesz się martwić o to, jak związać koniec z końcem? O swoje przyszłe dochody musisz zadbać już dziś. Dowiedz się, jak to zrobić.