Tag: Koślawość kolan ćwiczenia

Koślawe kolana

Jak leczyć koślawość kolan?

Kości, Stawy i Mięśnie

Koślawość kolan charakteryzuje się tym, że oś podudzia tworzy z osią uda kąt otwarty na zewnątrz. Mówiąc prościej oś kończyny dolnej nie tworzy linii prostej. Przy złączonych kolanach kostki wewnętrzne są nadmiernie oddalone od siebie i jest to więcej niż pięć centymetrów. Bardzo często koślawym kolanom towarzyszą wady stóp jakimi są stopa koślawa, lub płasko-koślawa. Tej wadzie bardzo często towarzyszy chód koszący.Podobne porady

Kolana koślawe i kolana szpotawe

Jak rozpoznać koślawość kolan?

Kości, Stawy i Mięśnie

Zniekształcenie kończyn dolnych w znacznym stopniu pogarsza wygląd zewnętrzny człowieka i wpływa na zmianę postawy ciała. Zmiany te są wrodzone lub nabyte. Mogą być związane z nadmiernym obciążeniem kolan, lub niewydolnością mięśni kończyn dolnych. Mogą być również reakcją organizmu na powstanie innych zniekształceń. W różnych okresach życia człowieka kończyny dolne przyjmują różne kształty. I tak u noworodków występuje szpotawe ustawienie kolan i stawów biodrowych co jest pozostałością po ułożeniu dziecka w łonie matki. Ustawienie to utrzymuje się do około trzeciego roku życia po czym przechodzi w fizjologiczną koślawość co jest prawidłowością. Około siódmego roku życia kończyny dolne powinny już tworzyć prosta linię. Pojawienie się odchyleń po siódmym roku życia jest wadą i może mieć charakter trwały. Koślawość kolan charakteryzuje się nadmiernym zbliżeniem się kolan do siebie przy oddaleniu się od siebie stóp. A dokładniej oś podudzia tworzy z osią uda kąt otwarty na zewnątrz. Sprawdzenie prawidłowego ustawienia kończyn dolnych powinno wyglądać następująco.

Kolana szpotawe

Jak leczyć kolana szpotawe?

Kości, Stawy i Mięśnie

Prawidłowo rozwinięte kończyny dolne powinny tworzyć linię prostą. To znaczy, że oś uda z osią podudzia powinny tworzyć linię prostą bez żadnych odchyleń. Nie zawsze jednak nogi są idealnie proste, niewielkie odchylenia od osi są dopuszczalne jeżeli nie wpływają znacznie na wygląd zewnętrzny i nie stwarzają przeszkód w normalnym funkcjonowaniu. W przypadku kolan szpotawych podudzie jest w przywiedzeniu w stosunku do stawu kolanowego. Wada ta charakteryzuje się tym, że podczas stania ze złączonymi stopami między kolanami, a dokładniej kłykciami przyśrodkowymi tworzy się zbyt duży rozstęp. Trzony kości udowej piszczelowej strzałkowej wygięte są na zewnątrz. Więzadło poboczne zewnętrzne jest zbyt mocno rozciągnięte natomiast więzadło poboczne wewnętrzne jest przykurczone. Mięśnie dwugłowe ud i strzałkowe są nadmiernie rozciągnięte, półścięgnisty i półbłoniasty mają raczej tendencję do przykurczu czyli nadmiernego skrócenia się.