Tag: Ulga za Internet

Ulgi podatkowe - Internet

Jak odliczyć Internet od podatku?

PIT
Podatnik będący osobą fizyczną, który korzysta z Internetu, może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci. Choć przepisy w tej kwestii od roku 2014 ulegają zmianie, część z nas wciąż ma prawo do ulgi, choć warunki korzystania z niej są znacznie bardziej restrykcyjne, niż dotychczas. Poniżej znajdziesz dokładną instrukcję kto i jak może odpisać Internet od podatku.
podatek za internet

Jak odliczyć Internet od podatku (własna działalność gospodarcza)?

PIT
Począwszy od rozliczeń za 2013 rok, zmieniają się zasady korzystania z ulgi na internet. Dotyczą one również osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Osoby takie będą mogły skorzystać z ulgi na internet jedynie w dwóch następujących po sobie latach podatkowych, o ile nie robiły tego wcześniej. Innym sposobem jest uwzględnienie wydatków na internet w kosztach prowadzenia działalności, jednak nie każdy ma w tym temacie swobodny wybór. Więcej informacji na temat tego kto i w jakiej formie może odliczyć internet od podatku znajdziesz poniżej.


Podobne porady

Działalność gospodarcza a opieka nad dzieckiem

Działalność gospodarcza a opieka nad dzieckiem - co warto wiedzieć?

Wychowanie Dziecka
Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli zawiesisz działalność, aby zająć się dzieckiem, masz prawo do ubezpieczenia. Osoba, która zakończy lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej, aby zająć się dzieckiem, ma prawo do ubezpieczenia społecznego. Opiekę należy sprawować bezpośrednio, przez okres do 3 lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia. Jeśli dziecko wymaga osobistej opieki z tytułu niepełnosprawności, okres ten przedłuża się do sześciu lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.