Tag: ćwiczenia logopedyczne k g

logopeda

Jak korygować wadliwą wymowę głosek "k" i "g" u dziecka?

Dziecko a Zdrowie
Gammacyzm i kappacyzm to łacińskie terminy określające trudności z poprawną wymową głosek g, g’, k, k’. W ich obrębie rozróżniamy: gammacyzm właściwy (w wyniku zwarcia krtaniowego są produkowane głoski zbliżone do g, g’), paragammacyzm (polega na zamianie głosek: g na d, czy też g’ na d’, por. głowa:dłowa, gimnastyka:dimnastyka), mogigammacyzm (głoski g, g’ nie występują w systemie fonologicznym dziecka, w związku z tym są opuszczane, por. góra:óra), kappacyzm właściwy (w wyniku zwarcia krtaniowego powstają dźwięki zbliżone do k, k’), parakappacyzm (głoski k, k’ są zastępowane przez t, t’, por. kot:tot, kino:tino), mogikappacyzm (w systemie fonologicznym dziecka wspomniane wcześniej głoski nie występują, w związku z tym są pomijane, np kura:ura). Czy zauważyłeś u swojego dziecka tego typu zaburzenia? Jeśli tak, może przydadzą ci się poniższe informacje.