Tag: Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika

pierwszy pracownik

Zatrudnienie pierwszego pracownika – jakie są obowiązki pracodawcy?

Podstawy Prawa Pracy
Pracodawcą zostaje się z chwilą zatrudnienia pierwszego pracownika. Rozpoczynając działalność gospodarczą jako pracodawca, jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia tego faktu właściwemu inspektorowi pracy i właściwemu inspektorowi sanitarnemu, informując oba urzędy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności (art. 209 §1 Kp). Mamy na to 30 dni od momentu zatrudnienia pierwszego pracownika. Pozostałe obowiązki wynikające z zatrudnienia pierwszego pracownika poznasz poniżej.