Tag: Pozew do sądu pracy

pozew do sądu pracy

Sąd pracy - czego się spodziewać?

Podstawy Prawa Pracy
Do sądu pracy zazwyczaj składamy pozew, gdy nie mamy już nic do stracenia, bo pracodawca zwolnił nas niezgodnie z przepisami. Co roku ok. 15 tys. osób wszczyna sprawy związane z wypowiedzeniem umowy o pracę a ok. 5 tys. osób zaskarża zwolnienie dyscyplinarne. Statystyki te nie zmieniają się od lat. To nie znaczy, że tylko tylu pracowników jest zwalnianych z naruszeniem prawa. Wiele osób nie występuje do sądu, bo obawia się dodatkowych kosztów. Niesłusznie. W sprawach z zakresu prawa pracy pracownik jest zwolniony od obowiązku uiszczania opłat sądowych (wpisów i opłat kancelaryjnych). Dopiero, gdy sporna kwota, o którą walczymy z pracodawcą przekracza 50 tys. zł, musimy opłacić wpis przy składaniu pozwu (5 proc. wartości przedmiotu sporu)
pozew do sądu pracy wzór

Jak napisać pozew do sądu pracy?

Podstawy Prawa Pracy
Nie obawiaj się żądać zaległego wynagrodzenia. Masz do tego prawo zarówno gdy jeszcze jesteś zatrudniona u tego pracodawcy, jak i gdy już odeszłaś z firmy. Złóż pozew do sądu o wypłatę pensji. Płacenie wynagrodzenia terminowo i w ustalonej wysokości to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Dlatego gdy wystąpisz o to do sądu, odzyskasz należną wypłatę. Przykładowy wzór pozwu poniżej. W pozwie do sądu pracy masz prawo żądać nie tylko zaległej pensji z ustawowymi odsetkami za zwłokę, ale też naprawienia szkody, jaką poniosłaś przez to, że nie zapłacono ci o czasie. Jeśli np. z tego powodu nie wpłaciłaś w terminie raty kredytu i bank naliczył odsetki karne, żądaj od pracodawcy równowartości tych odsetek. W sądzie nic nie płacisz (chyba że domagasz się powyżej 50 tys. zł - wtedy opłata wyniesie 5 procent tej kwoty). Art. 481 k.c., art. 300 i art.282 k.p.