Tag: Pozew do sądu pracy o wypłacenie zaległego wynagrodzenia

pozew do sądu pracy wzór

Jak napisać pozew do sądu pracy?

Podstawy Prawa Pracy
Nie obawiaj się żądać zaległego wynagrodzenia. Masz do tego prawo zarówno gdy jeszcze jesteś zatrudniona u tego pracodawcy, jak i gdy już odeszłaś z firmy. Złóż pozew do sądu o wypłatę pensji. Płacenie wynagrodzenia terminowo i w ustalonej wysokości to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Dlatego gdy wystąpisz o to do sądu, odzyskasz należną wypłatę. Przykładowy wzór pozwu poniżej. W pozwie do sądu pracy masz prawo żądać nie tylko zaległej pensji z ustawowymi odsetkami za zwłokę, ale też naprawienia szkody, jaką poniosłaś przez to, że nie zapłacono ci o czasie. Jeśli np. z tego powodu nie wpłaciłaś w terminie raty kredytu i bank naliczył odsetki karne, żądaj od pracodawcy równowartości tych odsetek. W sądzie nic nie płacisz (chyba że domagasz się powyżej 50 tys. zł - wtedy opłata wyniesie 5 procent tej kwoty). Art. 481 k.c., art. 300 i art.282 k.p.


Podobne porady

Jak napisać pozew o alimenty

Jak napisać pozew o alimenty?

Alimenty
Alimenty należą się bezwarunkowo dziecku do 18 lat. Potem - jeśli nadal się uczy - i nie jest w stanie samo się utrzymać, też mogą być przyznane. Kodeks rodzinny jasno określa, kto może żądać alimentów i od kogo. Wyjaśniamy te przepisy. Obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej – tak mówi art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Co to znaczy? Otóż, dopóki dzieci nie są w stanie same się utrzymać, jest to obowiązkiem rodziców, gdyby rodzice na starość nie mieli z czego żyć, dorosłe dzieci muszą im pomagać. Prawo do alimentów ma także np. żona, gdyby mąż przestał łożyć na dom. Po rozwodzie też może je uzyskać, jeśli nie została uznana za wyłącznie winną rozpadowi związku. Także gdy jedno z rodzeństwa znajdzie się w niedostatku, pozostałe powinny je wspomóc.