Tag: Komu przysługuje becikowe

Kto ma prawo do becikowego

Kto ma prawo do becikowego?

Finanse Rodzinne
Aby otrzymać zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, matka musi wykazać, że w ciąży regularnie odwiedzała ginekologa. Na złożenie wniosku o wypłatę becikowego mamy 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W niektórych gminach formalnościami zajmują się ośrodki pomocy społecznej, w innych – wydziały urzędów gmin. W kilku dużych miastach utworzono specjalne centra świadczeń. Zapomoga przysługuje nie tylko biologicznym rodzicom. Otrzymają je również rodzice adopcyjni, opiekunowie prawni i faktyczni (osoby, które opiekują się dzieckiem i wystąpiły do sądu o jego przysposobienie). Zapomogę w wysokości 1000 zł otrzymują rodziny, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1922 zł netto. Becikowego nie uwzględniamy w rozliczeniach PIT.


Podobne porady

Jak dostać becikowe?

Jak dostać becikowe?

Zajście w ciążę
Becikowe to popularna nazwa zasiłku wypłacanego rodzicom od 29 lutego 2006 roku na każde urodzone dziecko. Jest to jednorazowa zapomoga. Jednak aby uzyskać tego typu zasiłek, należy załatwić kilka niezbędnych formalności. Poniżej znajdziesz wskazówki, co należy zrobić, by otrzymać becikowe.