Tag: Komu przysługuje becikowe

Kto ma prawo do becikowego

Kto ma prawo do becikowego?

Finanse Rodzinne
Aby otrzymać zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, matka musi wykazać, że w ciąży regularnie odwiedzała ginekologa. Na złożenie wniosku o wypłatę becikowego mamy 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W niektórych gminach formalnościami zajmują się ośrodki pomocy społecznej, w innych – wydziały urzędów gmin. W kilku dużych miastach utworzono specjalne centra świadczeń. Zapomoga przysługuje nie tylko biologicznym rodzicom. Otrzymają je również rodzice adopcyjni, opiekunowie prawni i faktyczni (osoby, które opiekują się dzieckiem i wystąpiły do sądu o jego przysposobienie). Zapomogę w wysokości 1000 zł otrzymują rodziny, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1922 zł netto. Becikowego nie uwzględniamy w rozliczeniach PIT.


Podobne porady

Pomoc finansowa dla ucznia

Pomoc finansowa dla ucznia - jak ją uzyskać?

Dziecko a Pieniądze
W Polsce obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od szóstego do 18. roku życia. Odpowiedzialność za to, by chodziły do szkoły, spoczywa na rodzicach. To oni muszą też zapewnić uczniowi podręczniki i przybory potrzebne do nauki. Jeśli są w złej sytuacji finansowej, mogą się starać o dofinansowanie. Warto wiedzieć, w jakiej sytuacji mają do tego prawo. Brakuje ci pieniędzy na szkolne przybory lub podręczniki? Sprawdź, czy przysługuje ci zapomoga.