Tag: Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc finansowa dla ucznia

Pomoc finansowa dla ucznia - jak ją uzyskać?

Dziecko a Pieniądze
W Polsce obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od szóstego do 18. roku życia. Odpowiedzialność za to, by chodziły do szkoły, spoczywa na rodzicach. To oni muszą też zapewnić uczniowi podręczniki i przybory potrzebne do nauki. Jeśli są w złej sytuacji finansowej, mogą się starać o dofinansowanie. Warto wiedzieć, w jakiej sytuacji mają do tego prawo. Brakuje ci pieniędzy na szkolne przybory lub podręczniki? Sprawdź, czy przysługuje ci zapomoga.