praca na zlecenie

Umowa zlecenie - jakie prawa ma pracownik?

Podstawy Prawa Pracy
Niestety, w naszym kraju pracodawcy wciąż wolą zatrudniać pracowników na umowę zlecenie. I choć jest to bardziej korzystne z punktu widzenia pracodawcy, pracownik ma prawo mieć w tym temacie odmienne zdanie. Dlatego warto dowiedzieć się więcej na temat praw, jakie gwarantuje nam ten typ umowy oraz składek, jakie z tego tytułu będzie musiał opłacać pracodawca. Pomocne okażą się poniższe informacje.
wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy - co robić?

Odszkodowania Pracownicze
W Polsce dochodzi do około 2 tys. wypadków przy pracy tygodniowo. Na szczęście tylko niewielka ich liczba kończy się tragicznie. Wyjaśniamy jak wygląda procedura postępowania w takich sytuacjach. Warto ją znać, bo zachowanie odpowiednich formalności pozwoli m.in. na otrzymanie w 100 proc. płatnego zwolnienia lekarskiego.
emerytka

Czy można pracować na emeryturze?

Podstawy Prawa Pracy
Emerytury w naszym kraju nie należą do wysokich. Dlatego każdy, kto ma taką możliwość, chętnie korzysta z możliwości dodatkowego zarobku. Opcję taką mają nie tylko emeryci, ale również renciści i ci, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę. Jest to jednak obwarowane pewnymi warunkami. Jakimi? Tego dowiesz się z dalszej lektury.
pracownicy

Jakie są formy zatrudnienia?

Podstawy Prawa Pracy
Praca zarobkowa (za wynagrodzeniem) może być wykonywana w różnych formach zatrudnienia. Rozróżniamy: zatrudnienie w ramach kodeksu pracy, zatrudnienie w ramach umów prawa cywilnego, telepracę, samozatrudnienie. Opis poszczególnych form zatrudnienia znajdziesz poniżej.
podpisywanie umowy

Czym się różni umowa zlecenie od umowy o pracę?

Podstawy Prawa Pracy
Umowa o pracę i umowa zlecenia należą do najbardziej popularnych umów, na podstawie których jest świadczona praca. Podobieństwo tych dwóch umów polega na tym, że należą one do tzw. umów starannego działania (ważne w nich są wykonywane czynności, a nie określony rezultat).
umowa o dzieło czy umowa zlecenie

Czym się różni umowa o dzieło od umowy zlecenie?

Podstawy Prawa Pracy
Umowa o dzieło oraz umowa zlecenie są umowami cywilno-prawnymi, zawieranymi na podstawie kodeksu cywilnego. Są miedzy nimi istotne różnice, z którymi warto się zapoznać, zanim zdecydujemy się na podpisanie konkretnej umowy.
Załatwianie spraw osobistych w godzinach pracy

Załatwianie spraw osobistych w godzinach pracy - co warto wiedzieć?

Podstawy Prawa Pracy
Nie zalicza się do czasu pracy, jest bezpłatna, a udzielenie zgody na nią to kwestia dobrej woli zwierzchnika. Pracodawca może nas zwolnić z części dnia pracy, żebyśmy mogli załatwić sprawy osobiste. Zgoda na taką przerwę zależy jedynie od dobrej woli szefa. Nieobecność spowodowana załatwianiem spraw prywatnych jest bezpłatna i nie zalicza się do czasu pracy. Nowością w przepisach prawa pracy obowiązujących od 23 sierpnia 2013 r. jest to, że pracownik musi złożyć pisemny wniosek o uzyskanie takiej przerwy – żądanie szefa jest więc zasadne i zgodne z aktualnym prawem.

Praca na zastępstwo - jakie masz prawa?

Podstawy Prawa Pracy
Wybierając się na urlop, nie musisz się martwić, kto zastąpi cię w pracy. To problem szefa, a nie twój. O tym, czy nieobecnego pracownika trzeba zastąpić, czy też np. rozdzielić jego obowiązki między innych zatrudnionych, decyduje pracodawca. On też wybiera ewentualnego zastępcę oraz formę jego zatrudnienia. Zatem osoba planująca dłuższy urlop nie musi się tym martwić. Może oczywiście wyjść z inicjatywą i zaproponować kandydaturę zastępcy, ale o wyborze zadecyduje szef, kierując się obiektywnymi kryteriami. Przed rozpoczęciem urlopu pracownik może zostać poproszony o wdrożenie zastępcy w swoje zadania. Powinno się to odbyć w jego normalnym czasie pracy.

Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego - co warto wiedzieć?

Podstawy Prawa Pracy
Urlop rodzicielski – czyli dodatkowe 26 tygodni po urlopie macierzyńskim – to zupełnie nowe rozwiązanie! Bardzo korzystne dla młodych rodziców. Jeśli bowiem mama po wykorzystaniu 26 tygodni urlopu macierzyńskiego (20 tygodni plus 6 tygodni dodatkowego), weźmie urlop rodzicielski, pozostanie z dzieckiem w domu 52 tygodnie, czyli cały rok. Będzie przez ten czas otrzymywać zasiłek macierzyński (o stawkach i zasadach wypłaty piszemy poniżej). Z urlopu rodzicielskiego może skorzystać tata zamiast mamy (lub podzielić się z nią tym urlopem). Wystarczy, że tata złoży pisemny wniosek do swojego pracodawcy, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia tego urlopu. Zgodnie ze zmianami w kodeksie pracy teraz możesz mieć aż rok płatnego urlopu na dziecko! Oto jakie są zasady jego udzielania.

Jak wprowadzić ruchomy czas pracy?

Podstawy Prawa Pracy
Wprowadzono nowe przepisy o ruchomym oraz elastycznym czasie pracy. Ruchomy czas pracy oznacza, że pracownik może, za zgodą pracodawcy, przychodzić do firmy o różnych porach. Elastyczny czas pracy to wydłużenie do 12 miesięcy rozliczania nadgodzin, co znaczy, że po okresie wzmożonej pracy pracownik może mieć więcej wolnego. Te rozwiązania mogą ułatwić pogodzenie pracy ze sprawami rodzinnymi. Osoby zatrudnione, które wychowują dzieci, mogą korzystać z kilku, związanych z tym uprawnień.