samotna matka

Pomoc z Funduszu Alimentacyjnego - jak uzyskać?

Alimenty
Pomoc z Funduszu Alimentacyjnego można uzyskać, gdy spełnia się ściśle określone warunki. Warto wiedzieć, jakie. Jeśli masz dzieci i nie otrzymujesz na nie alimentów, bo były mąż uchyla się od ich płacenia, udaj się do urzędu gminy. Tam dowiesz się, czy mając mizerne dochody z pracy, możesz uzyskać jakąś stałą pomoc finansową na dzieci. Aby starać się o takie świadczenie należy złożyć odpowiedni wniosek.
Kiedy trzeba płacić alimenty

Kiedy trzeba płacić alimenty?

Alimenty
Pomaganie innym ludziom to nie tylko kwestia naszych dobrych chęci. Czasem do takiej pomocy obliguje nas prawo. Warto wiedzieć, kto może oczekiwać od nas wsparcia oraz do kogo się zwrócić, gdy sami znajdujemy się w trudnej sytuacji. Polskie prawo zakłada, że do zaspokajania potrzeb życiowych osób, które nie są w stanie zadbać o to samodzielnie, zobowiązani są ich bliscy. To określenie może być interpretowane różnorako. Najczęściej obowiązek alimentacyjny dotyczy najbliższej rodziny: dzieci, rodziców i dziadków. W szczególnych sytuacjach do płacenia alimentów na rzecz kogoś mogą zostać zobowiązani nawet dalecy krewni albo powinowaci. Zdarza się to jednak rzadko.
Pomoc finansowa dla samotnych rodziców

Pomoc finansowa dla samotnych rodziców - jak ją otrzymać?

Alimenty
Wnioski o wszelką pomoc finansową uzyskasz w swojej gminie. Są to gotowe druki, które wystarczy wypełnić i dołączyć do nich konieczne dokumenty. Gdy tylko na twoich barkach spoczywa wychowanie i utrzymanie dzieci, pamiętaj, że masz prawo do pomocy od państwa, jeśli mało zarabiasz lub jesteś bezrobotna. Nie wstydź się prosić o pomoc. Są instytucje, gdzie możesz się o nią zwrócić – to ośrodki opieki społecznej i centra pomocy rodzinie. Udaj się tam i porozmawiaj z pracownikiem socjalnym o swojej sytuacji, zapytaj na jakie wsparcie możesz liczyć. Są różne rodzaje pomocy. Wiele samotnych mam zmaga się z codziennymi obowiązkami oraz finansami. Dowiedz się skąd mogą uzyskać wsparcie.

Jak napisać wniosek o podwyższenie alimentów?

Alimenty
Wiele osób zastanawia się jak ma wyglądać wniosek o podwyższenie alimentów na dziecko , nie potrzebny nam do tego adwokat wystarczy odrobina chęci czasu do pisania i odpowiednie sformułowanie wniosku poniżej przedstawiam kilka najważniejszych rzeczy które musi zawierać taki wniosek.
Jak napisać pozew o alimenty

Jak napisać pozew o alimenty?

Alimenty
Alimenty należą się bezwarunkowo dziecku do 18 lat. Potem - jeśli nadal się uczy - i nie jest w stanie samo się utrzymać, też mogą być przyznane. Kodeks rodzinny jasno określa, kto może żądać alimentów i od kogo. Wyjaśniamy te przepisy. Obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej – tak mówi art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Co to znaczy? Otóż, dopóki dzieci nie są w stanie same się utrzymać, jest to obowiązkiem rodziców, gdyby rodzice na starość nie mieli z czego żyć, dorosłe dzieci muszą im pomagać. Prawo do alimentów ma także np. żona, gdyby mąż przestał łożyć na dom. Po rozwodzie też może je uzyskać, jeśli nie została uznana za wyłącznie winną rozpadowi związku. Także gdy jedno z rodzeństwa znajdzie się w niedostatku, pozostałe powinny je wspomóc.
Kiedy dziadkowie zapłacą alimenty

Kiedy dziadkowie zapłacą alimenty?

Dziecko a Pieniądze
Jeśli były mąż nie płaci alimentów na dzieci, możesz domagać się ich od dziadków. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach jest to możliwe i co zrobić, by alimenty otrzymać. Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przede wszystkim na rodzicach ciąży obowiązek utrzymania i wychowania dzieci. W sytuacji, gdy jedno z rodziców nie żyje bądź nie jest w stanie lub nie chce łożyć na dziecko, drugie z rodziców w całości przejmuje jego obowiązki. Często zdarza się jednak, że samotna matka nie jest w stanie sama utrzymać i siebie, i dzieci. W takiej sytuacji może wystąpić o zasądzenie alimentów od dziadków – najczęściej są to rodzice byłego męża lub partnera. W tym celu trzeba złożyć pozew do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziadków lub dziecka. Trzeba do niego dołączyć zaświadczenie od komornika stwierdzające, że egzekucja jest nieskuteczna.
Co zrobić gdy ojciec nie płaci alimentów

Co zrobić gdy ojciec nie płaci alimentów?

Alimenty
Masz problem z egzekwowaniem alimentów, pomoże ci komornik. Gdy sąd orzeka o przyznaniu alimentów, od razu nadaje temu orzeczeniu klauzulę wykonalności. To oznacza, że jeśli ojciec dziecka zalega z płaceniem alimentów choćby jeden miesiąc, matka ma prawo złożyć wniosek o ich wyegzekwowanie przez komornika. Zazwyczaj taki wniosek składa się do komornika właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Plusem takiego rozwiązania jest to, że komornik będzie mógł dokonywać częstszych oraz możliwie bardziej efektywnych czynności terenowych w miejscu zamieszkania dłużnika. Kierując wniosek o wszczęcie egzekucji, nie mamy obowiązku wskazywać jej sposobu ani majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona.