Jak ustalić ojcostwo

Jak ustalić ojcostwo?

Ustalenie Ojcostwa
Ojciec dziecka musi je uznać w Urzędzie Stanu Cywilnego. Gdy nie będzie chciał tego zrobić, trzeba iść do sądu. Według prawa ojcem dziecka urodzonego w trakcie małżeństwa jest mąż matki. Dotyczy to sytuacji, w której dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego ustania. Po upływie tego terminu takie domniemanie traci swoją ważność. Jeśli nie minęło ustawowych 300 dni od separacji, a matka dziecka ponownie wyszła za mąż, to zakłada się, że ojcem nowo narodzonego dziecka jest nowy partner matki, a jeśli były mąż nie zgadza się z tą decyzją, istnieje możliwość złożenia pozwu do sądu o ustalenie ojcostwa.