Jak zatrzymać mieszkanie w rodzinie?

Spółdzielnia
Warto wiedzieć, jakie kroki podjąć, by mieszkanie, w którym spędziliśmy całe swoje życie, pozostało w rękach bliskich. Bez względu na to, czy należy do miasta, zakładu pracy, spółdzielni czy jest naszą własnością. Co można zrobić? Najlepiej byłoby postarać się o wykupienie mieszkania. Ma prawo ubiegać się o to jego główny najemca, jeśli sytuacja prawna nieruchomości nie budzi wątpliwości, a sam budynek jest w dobrym stanie technicznym.
zameldowanie, zmiana zameldowania, meldunek

Jak zmienić zameldowanie?

Wspólnota
Każdy obywatel naszego kraju podlega obowiązkowi meldunkowemu. W zależności od czasu, przez jaki zamieszkujemy dane miejsce, wyróżniamy dwa rodzaje meldunku: na pobyt stały lub czasowy.