szkoła

Jak wprowadzić elementy szwedzkiego systemu edukacji do nauczania?

Rozpoczynanie Nauki
Szwedzcy innowatorzy szkolnictwa dążą do połączenia wielowiekowej tradycji i najnowszych osiągnięć edukacji w szkolnictwie. Szwedzcy reformatorzy chcą przekształcić sztukę nauczania w sztukę uczenia dzieci, jak należy samodzielnie się uczyć. Przy otwieraniu prywatnej placówki oświatowej warto więc sięgnąć po wzory ze Skandynawii, gdyż stawiają one na zintegrowane nauczanie i wychowywanie do samodzielności.