Jak znieść współwłasność nieruchomości

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

Zarządzanie Nieruchomościami
Bywa tak, że dom czy inna nieruchomość należy do kilku osób. Można to zmienić! Niżej wniosek o zniesienie współwłasności. Współwłasność to sytuacja, gdy do jednej nieruchomości mają prawo jednocześnie dwie, trzy lub nawet więcej osób. Tak się dzieje, gdy np. rodzeństwo odziedziczy po rodzicach dom. Każdy ze spadkobierców ma wtedy takie samo prawo do tej nieruchomości, ale żaden samodzielnie nie może nic z nią zrobić, np. sprzedać, przekazać w darowiźnie. Jedynym rozwiązaniem jest tak zwane zniesienie współwłasności, bo każdy ze współwłaścicieli ma prawo wystąpić z wnioskiem o to do sądu rejonowego (właściwego dla miejsca położenia nieruchomości). Opłata sądowa za wniosek (przykładowy wzór poniżej) wynosi 1000 zł lub 300 zł (gdy wniosek jest podpisany przez wszystkich współwłaścicieli i zawiera zgodny projekt podziału nieruchomości).
księgi wieczyste porady

Jak zrobić porządek w księdze wieczystej?

Sprzedaż Nieruchomości
Księga wieczysta jest zbiorem danych o nieruchomości, ciążących na niej zobowiązaniach oraz jej właścicielach (patrz ramka). Warto sprawdzić, czy nie ma w niej nieaktualnych wpisów, np. o dożywociu użytkowania czy hipotekach. To wcale nie jest rzadkość, że dla działek, które są dziś w obrębie dużych miast i na których powstają nowe osiedla, są np. wpisy o służebności przegonu bydła! Nieaktualne wpisy trzeba wykreślić, oznaczają bowiem problem przy sprzedaży nieruchomości. Potencjalny kupiec nie będzie zainteresowany domem lub działką, jeśli są na nich obciążenia. A na usunięcie nieaktualnego wpisu trzeba czekać (zazwyczaj trwa to ok. 2 miesięcy).