podwyżka czynszu

Jak się bronić przed podwyżką czynszu?

Prawa i Obowiązki Najemcy
Z czynszu mogą być pokrywane środki na podatek od nieruchomości, remonty, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, ubezpieczenie nieruchomości, utrzymanie zieleni i pomieszczeń wspólnego użytkowania, opłaty za windę, antenę zbiorczą, domofon itp. Podniesienie czynszu usprawiedliwia również uwzględnienie wskaźnika inflacji. Właściciel domu ma prawo doliczyć swój zysk. Przepisy jednak nie zawierają wskazówek, jak go ustalać.