co przysługuje niepełnosprawnym

Co przysługuje niepełnosprawnym?

Dyskryminacja w Pracy
Ulgi i dodatkowe uprawnienia mogą ułatwić, choćby w niewielkim stopniu, codzienne życie osób, które nie są w pełni sprawne. Od 10 czerwca przywrócono skrócony czas pracy dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności – będą pracować nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. Nie może to spowodować obniżenia dotychczasowego wynagrodzenia tych osób. Poniżej znajdziesz szczegółowe wskazówki na temat ulg i uprawnień przysługujących niepełnosprawnym.