Książeczka sanepidowska: Jak ją wyrobić?

Prawo Pracownika
Jeśli starasz się o zatrudnienie w gastronomii lub w miejscu, w którym będziesz miał kontakt z żywością, wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub z lekami doustnymi, warunkiem otrzymania pracy będzie wyrobienie książeczki zdrowia, zwanej inaczej książeczką sanepidowską. Aby ją uzyskać, trzeba wykonać szereg badań, które wykluczą m.in. zakażenie pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella czy nosicielstwa prątków gruźlicy lub innych czynników chorobotwórczych. Ostateczną decyzję - na podstawie wyników laboratoryjnych - wydaje lekarz medycyny pracy.
praca zmianowa

Jak radzić sobie z pracą zmianową?

Przetrwanie w Pracy
Czy jesteś barman, stróżem nocnym czy pielęgniarką praca zmianowa to trudne wyzwanie dla organizmu. Choć obowiązki nie odbiegają od obowiązków pracy w dzień mogą być utrudnieniem w funkcjonowaniu umysłu i ciała. Praca zmianowa nie jest spacerem po parku, ponieważ obejmuje pracę przeciwko naturalnemu rytmowi dobowemu organizmu. Pracownik musi być aktywny i czujny w nocy, wtedy gdy organizm przygotowuje się do snu. Choć nie ma idealnego rozwiązania tego sposobu życia, istnieje wiele kroków, które przygotują pracownika do pracy zmianowej.
rodzice i dziecko

Dla kogo zasiłek macierzyński?

Praca a Dziecko
W związku z urodzeniem dziecka przysługuje ci urlop macierzyński. Jego wymiar zależy od liczby dzieci przychodzących na świat – przy jednym dziecku jest to 20 tygodni, przy bliźniętach 31 (gdy dzieci jest więcej, odpowiednio 33, 35 i 37). Jeśli jesteś na urlopie wychowawczym i wkrótce urodzisz drugie dziecko, dręczą cię wątpliwości. Zastanawiasz się, czy będziesz miała prawo do zasiłku macierzyńskiego, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.
Praca w UK

Jakie są prawa pracownika w Wielkiej Brytanii?

Podstawy Prawa Pracy
Tak jak i w Polsce, zarówno w Wielkiej Brytanii każdemu przysługują określone prawa pracownicze. Obowiązkiem każdego zatrudnionego obywatela, dla jego własnego dobra, jest zapoznanie się owymi prawami, by w przyszłości móc uniknąć niepotrzebnych niedomówień i problemów. Jeśli zatem do tej pory nie nie zdawałeś sobie sprawy z przysługujących Ci praw, a jesteś jednocześnie zatrudniony na terenie Wielkiej Brytanii, oto krótki informator, który pomoże Ci walczyć o swoje prawa.
Mobbing

Jak rozpoznać mobbing w pracy?

Relacje i Atmosfera w Pracy
Mobbing oznacza podejmowanie pewnych negatywnych działań lub zachowań przeciwko pracownikowi. Działania te są powtarzające się, uporczywe i długotrwałe. Może to być nękanie, zastraszanie, poniżanie, ośmieszanie, odizolowanie od innych, wyeliminowanie z zespołu pracowników czy wywołanie u pracownika uczucia zaniżonej wartości przydatności zawodowej. Mobbing może wpłynąć na życie zawodowe i prywatne, zdrowie a w niektórych skrajnych sytuacjach doprowadzić nawet do próby samobójczej ofiary. Poniżej przedstawiam przykłady i cechy mobbingu wyróżnione przez szwedzkiego psychologa Heinza Leymanna pogrupowane w 5 grup.
narodziny dziecka

Ile przysługuje dni urlopu okolicznościowego?

Praca a Dziecko
Urlop okolicznościowy jest to zwolnienie pracownika od pracy w związku ze szczególnym wydarzeniem w jego życiu (ślub, pogrzeb, narodziny dziecka). Pracownik w trakcie urlopu okolicznościowego zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wymiar urlopu okolicznościowego uzależniony jest od rodzaju zdarzenia, które jest powodem ubiegania się o urlop. Urlop ten udzielany jest na pisemny wniosek pracownika. Pracownik powinien wykorzystać go w dniu wystąpienia zdarzenia, w najbliższych dniach je poprzedzających (np. przygotowanie przyjęcia weselnego) lub następujących po nim (np. odbiór nowo narodzonego dziecka ze szpitala). Okoliczności uprawniające do uzyskania urlopu okolicznościowego powinny być potwierdzone przez pracownika poprzez dostarczenie do kadr takich dokumentów jak akt ślubu, akt zgonu, akt urodzenia się dziecka, itp. Wymiar urlopu okolicznościowego przysługującego pracownikom w poszczególnych przypadkach znajdziesz poniżej.
co przysługuje niepełnosprawnym

Co przysługuje niepełnosprawnym?

Dyskryminacja w Pracy
Ulgi i dodatkowe uprawnienia mogą ułatwić, choćby w niewielkim stopniu, codzienne życie osób, które nie są w pełni sprawne. Od 10 czerwca przywrócono skrócony czas pracy dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności – będą pracować nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. Nie może to spowodować obniżenia dotychczasowego wynagrodzenia tych osób. Poniżej znajdziesz szczegółowe wskazówki na temat ulg i uprawnień przysługujących niepełnosprawnym.
Praca na zlecenie prawa

Praca na zlecenie - jakie masz prawa?

Prawo Pracownika
Każdy może tak dorabiać. Poza tym opłacone od zleceń składki ZUS wpłyną na przyszłą emeryturę. Umowę zlecenia możesz zawrzeć zarówno z pracodawcą, u którego masz etat, jaki i z inną firmą. Także gdy jesteś bez pracy, możesz utrzymywać się tylko ze zleceń. Również emeryci i renciści mają prawo brać zlecenia, by dorobić do skromnych świadczeń. Za rozliczanie i odprowadzanie składek od twojego zlecenia odpowiada zleceniodawca. Sprawdzaj, czy w terminie wpływają do ZUS.
Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu

Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu?

Podstawy Prawa Pracy
Jeśli na wakacjach odebrałaś telefon od szefa, wzywający do powrotu, lepiej zastosuj się do jego polecenia. Zgodnie z kodeksem pracy każdy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu. Powinien on być udzielany zgodnie z ustalonym planem urlopowym. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy pracodawca musi przerwać pracownikowi wakacje. Ma do tego prawo tylko wówczas, gdy wystąpiły okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania przez pracownika urlopu, które sprawiły, że jego obecność jest niezbędna.
Jakie prawa ma ciężarna w pracy

Jakie prawa ma ciężarna w pracy?

Ciąża a praca
Wcześniej powiesz szefowi o swoim odmiennym stanie – szybciej skorzystasz z przywilejów dla kobiet w ciąży. Warto wiedzieć, że polskie prawo chroni prawa kobiet w ciąży. Jednak, aby z tego prawa skorzystać, powinna o ciąży poinformować pracodawcę. Najlepiej dostarczyć mu odpowiednie zaświadczenie od ginekologa. Informacją o ciąży będzie także zwolnienie od dowolnego lekarza z kodem B, który oznacza, że zatrudniona spodziewa się dziecka. M.in. uprawnia ono do otrzymywania w czasie zwolnienia lekarskiego 100, a nie 80 proc. pensji.