Jak szukać pracy dla młodzieży?

Pierwsza praca
Twoje dziecko chce latem dorobić. Cieszysz się, że jest przedsiębiorcze, ale masz wiele obaw. Jak pomóc mu znaleźć właściwe zajęcie i na co zwrócić uwagę? To dobry znak, jeśli twój syn lub córka chcą podjąć pracę w wakacje. W ten sposób nauczą się dyscypliny i dobrej organizacji, a także radzenia sobie z dorosłym szefem i współpracownikami. To w ogóle świetna okazja do ćwiczenia umiejętności interpersonalnych, bo po raz pierwszy młodzież będzie musiała dogadać się z ludźmi w różnym wieku, nie tylko z rówieśnikami. Dorywcze zajęcia dają im też pojęcie, w czym mogliby się sprawdzić w przyszłości. Jeśli nastolatek marzy o byciu lekarzem, a podejmie się opieki nad dzieckiem, ma szansę przetestować swoją cierpliwość i zrozumieć, na czym polega odpowiedzialność za drugiego człowieka. Nie bez znaczenia jest też to, że niektóre z zajęć będzie mógł wpisać do CV, choćby było to tylko smażenie hamburgerów. W sytuacji gdy bezrobocie wśród osób poniżej 25. roku życia sięga 28 proc., informacja, że kandydat zdobył już doświadczenie, da mu dodatkowe punkty. Jednak największą korzyścią z wakacyjnej pracy jest pewność siebie. Młodzież uczy się samodzielności i polegania na sobie, a to procentuje.
Jak zatrudnić nieletniego

Jak zatrudnić nieletniego?

Podstawy Prawa Pracy
Czasem dzieci poszukują pracy na wakacje. Można je zatrudnić, ale na warunkach zgodnych z kodeksem pracy. Jeśli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę osoby w wieku 16–18 lat, czyli młodocianych, trzeba pamiętać, że wolno im wykonywać jedynie prace lekkie, nie dłużej niż 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu (z wykluczeniem pory nocnej między godz. 22.00 a 6.00). Limitów tych nie można zwiększać o godziny nadliczbowe nawet za dodatkowe wynagrodzenie. Rozwój i zdrowie młodocianych chronią szczegółowe przepisy. Nie wolno np. zlecać im produkcji i sprzedaży wyrobów alkoholowych oraz tytoniowych. Wykluczone są prace wymuszone przez rytm działania maszyn i wynagradzane w zależności od osiąganych rezultatów, zabroniony jest ubój i obróbka zwierząt itp. Jeśli młodociany został zatrudniony w kilku firmach, to jego dniówki powinny być sumowane. Zanim więc pracodawca podpisze umowę, powinien poprosić kandydata o oświadczenie, czy już gdzieś sezonowo pracuje, a jeśli tak, to ile godzin.

Czy można zatrudniać nieletnich?

Podstawy Prawa Pracy
Wakacje to czas różnych obowiązków w gospodarstwie rolnym, sadzie, ogrodzie... Czy można zatrudniać do pomocy dzieci? Zasadniczo zatrudnianie małoletnich poniżej 16. roku życia – na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych – jest zabronione. Prawo dopuszcza wykonywanie zajęć zarobkowych przez dzieci do ukończenia 16. roku życia wyłącznie na rzecz pracodawcy, prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową, przy czym wymaga to uprzedniej zgody rodziców oraz zezwolenia właściwego inspektora pracy.
praca na wakacje

Jak znaleźć pracę na wakacje?

Pierwsza praca
Wakacje to czas wolny od szkoły, a tym samym okazja do wakacyjnego zarobku. Poniższy artykuł podpowiada jak zabrać się za poszukiwanie pracy wakacyjnej. Jest on skierowany zwłaszcza do starszych nastolatków.