Choroba na wakacjach

Choroba na wyjeździe - co warto wiedzieć?

Ogólne porady
Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia ci bezpłatne leczenie w Polsce i całej Unii. Sprawdź, o czym pamiętać, by mieć to zapewnione na urlopie. W krajach Unii uzyskasz niezbędną pomoc w nagłych sytuacjach. Karta EKUZ nie uprawnia bowiem do planowanego leczenia. Na takie trzeba mieć zgodę NFZ. Gdy ty lub ktoś z bliskich zachorujecie podczas wakacji, np. nad Bałtykiem, możecie udać się do dowolnej przychodni, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (będzie na niej umieszczone logo NFZ). Wystarczy mieć ze sobą dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport. Konieczny jest też numer PESEL, na którego podstawie recepcja przychodni lub szpitala sprawdzi w systemie internetowym, czy jesteś ubezpieczona. Na podstawie twojego PESEL-u pomoc medyczną uzyska też twoje dziecko. W innym kraju UE (także w kilku nienależących do Unii) bezpłatne doraźne świadczenia medyczne przysługują ci na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (piszemy o niej w ramce niżej). Natomiast na wyjazd do pozostałych krajów Europy lub na inny kontynent konieczne jest wykupienie polisy.
Ubezpieczenie zdrowotne - co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie zdrowotne - co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie Zdrowotne
W czasie, gdy mamy umowę o pracę albo umowę zlecenie, jesteśmy objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Ubezpieczenie to obowiązuje jeszcze przez 30 dni po rozwiązaniu umowy. I co dalej? Możliwych jest kilka scenariuszy. Pierwszy to skorzystanie z tego, że małżonek ma ubezpieczenie. W terminologii prawnej jest to ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny osoby ubezpieczonej (np. pracownika). Do członków rodziny zaliczamy m.in.: dziecko własne, dziecko małżonka, małżonka, wstępnych (np. rodziców), którzy wspólnie z ubezpieczonym prowadzą gospodarstwo domowe. Zakładając więc, że żona traci pracę, może ona korzystać z tego, że mąż ma ubezpieczenie. Jeśli wynika ono z umowy o pracę, mąż musi zgłosić swojemu pracodawcy chęć objęcia żony ubezpieczeniem. Wówczas pracodawca zgłasza ją do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny pracownika.
renta rodzinna

Kto ma prawo do renty rodzinnej?

Ubezpieczenie Zdrowotne
Renta rodzinna należy się po zmarłym, który w chwili śmierci albo miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Pieniądze przysługują też członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Świadczenie dostaną dzieci, które nie ukończyły 16 lat, zarówno własne, jak i drugiego małżonka, a także przysposobione. Prawo do renty rodzinnej mają również dzieci starsze – do 25. roku życia, jeśli nadal się uczą.
oszczędzanie na leczeniu

Jak zaoszczędzić na kosztach leczenia?

Ubezpieczenie Zdrowotne
Mimo iż reforma służby zdrowia miała przynieść poprawę sytuacji, okazało się, że nadal nie jest dobrze. Choć płacimy składki na ubezpieczenie zdrowotne, bardzo często okazuje się, że opieka specjalistyczna nie jest wcale darmowa. Dodatkowo rośnie też problem z ubezpieczeniem osób bezrobotnych, których ilość niestety stale rośnie. Z jednej strony może się wydawać, że osoby niepracujące prowadzą zdrowszy tryb życia, gdyż nie stać ich na różne szkodliwe używki. Niestety jednak prawda jest taka, że wszyscy chorują, a ceny leczenia dramatycznie wzrastają. Jest jednak kilka sposobów zaoszczędzenia na kosztach leczenia, poniżej znajdziesz 10 z nich.