Czym jest szamanizm?

Inne religie
Szamanizm nie jest religią, nie ma swojego kościoła, doktryny i świętych ksiąg, jednak przyjmuje się, że leży on u podstawy wszystkich religii i cała nasza wiedza o siłach nadprzyrodzonych i zaświatach pochodzi właśnie od efektu szamańskich transów. Czym więc jest szamanizm? Przeczytaj artykuł.