katecheza

Czy posyłać dziecko innego wyzwania na lekcje religii?

Ateizm
W innych krajach europejskich większość dzieci wychowuje się w rodzinach nie kultywujących zwyczajów żadnej z tradycji religijnych. W Polsce jest inaczej, to kraj w którym nie tylko zdecydowana większość społeczeństwa deklaruje się jako członkowie wyznania rzymskokatolickiego. To także kraj, w którym wiele świeckich uroczystości jest połączonych z obchodami o charakterze religijnym. Jest to szczególnie widoczne w przedszkolu i szkole. Rodzice, którzy wychowują dziecko bez odwołania do tradycji religijnej są często w trudnej i specyficznej sytuacji. Nie chcą by dziecko doświadczało wykluczenia, a z drugiej strony dążą do wychowania go według swoich własnych zasad i norm światopoglądowych.
ateista

Jak zrozumieć ateistę?

Ateizm
Ateizm nie zawsze oznacza całkowity brak religijnej teologii. W wielu przypadkach on także opiera się na charakterystycznych dla religii wierzeniach i normach. Wielu ateistów określa się jako „wolnomyślicieli”, którzy wierzą w brak nadnaturalnego wyjaśnienia zjawisk. Poniżej przedstawiam kilka porad, które pomogą ci lepiej zrozumieć ateizm.