smutek

Jak przetrwać trudne chwile w życiu?

Radzenie Sobie Ze Stresem
Ciężka choroba, rozwód, utrata pracy… Okrutne koleje losu są dla człowieka bolesne, ale bardzo często stają się jednocześnie szansą na odkrycie naszych najlepszych cech i podjęcie wyzwań. W mówieniu, że co nas nie zabije, to nas wzmocni, nie ma wcale wielkiej przesady. Pamiętajmy też o tym, że przecież każdy koniec to nowy początek!
Zmiana warunków umowy przez pracodawcę

Zmiana warunków umowy przez pracodawcę - co robić?

Wypowiedzenia
Firmy, które mają kłopoty finansowe, szukają sposobów, by zaoszczędzić i... obniżają pensje! Jak może się to odbyć? By pracodawca mógł zmienić pracownikowi warunki zatrudnienia na gorsze, ma obowiązek najpierw wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające. Takie wypowiedzenie ma określone skutki prawne. Niestety, dla wielu pracowników jest to propozycja... nie do odrzucenia! Wyjaśniamy, co szef może zmienić w takim wypowiedzeniu, jakie prawa ma pracownik w takiej sytuacji i co on może zrobić, jeśli pracodawca złamie prawo.
Wypowiedzenie - jakie mamy prawa

Wypowiedzenie - jakie mamy prawa?

Prawo Pracownika
Wypowiedzieć umowę może i pracodawca, i pracownik. Ale gdy to szef zwalnia podwładnego, musi dopełnić wielu obowiązków. Wypowiedzenie umowy musi być sporządzone w dwóch egzemplarzach. Pracownik podpisuje się na kopii. Pracodawca musi podać przyczynę zwolnienia pracownika. Powinna być ona określona jasno i konkretnie, np.: „Pracownik odmówił wykonania polecenia służbowego” (jakiego) lub „Nienależycie wykonywał swoje obowiązki (na czym to polegało)”. Pamiętaj zatem, że gdyby pracodawca ogólnikowo napisał, dlaczego cię zwalnia, możesz podważyć wypowiedzenie w sądzie. Należy jednak się spieszyć, bo masz tylko 7 dni na odwołanie się do sądu (14 dni, gdyby zwolniono cię dyscyplinarnie). W sądzie pracy nie ponosisz opłat (chyba że żądasz od pracodawcy odszkodowania powyżej 50 tys. zł). Jeśli będziesz zwolniona z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, bo np. przeprowadza reorganizację, likwiduje działy lub stanowiska, to przysługuje ci okres wypowiedzenia, a często i odprawa. Ale nawet, gdy w firmie są zwolnienia, niektóre osoby nie stracą pracy.
praca

Jak stracić pracę?

Dobre Nawyki w Pracy
Masz już dość swojej nudnej i monotonnej pracy? Pracujesz tak dobrze, masz świetne kwalifikacje, jednak nikt tego nie docenia? Chciałbyś się w końcu zwolnić? Poniżej dowiesz się co zrobić, aby stracić pracę w przeciągu tygodnia.
zwolnienie z pracy

Jak przeżyć pierwsze dni po zwolnieniu z pracy?

Wypowiedzenia
Zatem zostałeś zwolniony z pracy i nie wiesz jak sobie z tym poradzić. Zwolnienie nigdy nie jest zabawne ani przyjemne, jednak nie jest również końcem świata. Poniższych 10 wskazówek powinno ci pomóc przeżyć pierwsze dni po zwolnieniu i zacząć nowy rozdział w życiu.
wypowiedzenie ;)

Jak napisać wypowiedzenie z pracy?

Zmiana Zawodu
Gdy podejmiesz decyzję o rezygnacji z dotychczasowej pracy, możesz zacząć zastanawiać się, jak powinno wyglądać twoje wypowiedzenie. Jest wiele wzorów wypowiedzeń, jednak wszystkie mają ze sobą pewne wspólne cechy. Przeczytaj poniższy artykuł, a dowiesz się, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę.
sposób na zwolnienie pracownika

Jak zwolnić pracownika?

Rezygnacja z Pracy
Prędzej, czy później większość pracodawców musi podjąć decyzję o zwolnieniu jednego lub kilku swoich pracowników. Oto kilka porad, które pomogą ci podołać zadaniu. A przekazanie tej wiadomości nigdy nie jest łatwe....
wypowiedzenie

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Rezygnacja z Pracy
Sposobów rozwiązania umowy o pracę jest kilka. Można ją rozwiązać za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, na zasadzie porozumienia stron, z upływem czasu, na który była zawarta lub po zakończeniu pracy będącej przedmiotem umowy. Umowa może również samoistnie wygasnąć.
W tej części artykułu poznasz informacje na temat rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem. Opis innych form rozwiązania umów o pracę znajdziesz w kolejnych artykułach z tej serii.
zwolnienie z pracy

Jakie są sposoby rozwiązania umowy pracę?

Wypowiedzenia
Umowę o pracę można rozwiązać w następujący sposób:

1. na zasadzie porozumienia stron zawartego pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, obejmującego zgodne oświadczenia woli tych stron co do zakończenia stosunku pracy,
2. za wypowiedzeniem - przez oświadczenie jednej ze stron (pracodawcy lub pracownika) w sprawie rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
3. bez wypowiedzenia - przez oświadczenie jednej ze stron w sprawie rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
4. z upływem czasu, na który była zawarta umowa,
5. z dniem ukończenia pracy, dla której była zawarta umowa.

Umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie pracy, tj:
1. z dniem śmierci pracownika,
2. z dniem śmierci pracodawcy,
3. z upływem 3 miesięcy tymczasowego aresztowania.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych sposobów rozwiązania umowy o pracę znajdziesz poniżej.