Jakie są stopnie w polskiej Policji?

Administracja Państwowa
Poszczególne stopnie w Policji - stanowiące o miejscu konkretnego funkcjonariusza w hierarchii służbowej - przyznawane są zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dożywotnio, co walce nie oznacza, że policjant nie może w określonych sytuacjach zostać zdegradowany lub nawet wykluczony ze służby. Jakie warunki należy spełnić, aby awansować na kolejny stopień? Ile ich w obowiązującym w Polsce systemie rozróżniamy? W jakich okolicznościach można zostać pozbawionym rangi? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziecie poniżej.
policjant

Jak dostać się do policji?

Administracja Państwowa
Jeśli zdecydowałeś się na dołączenie do szeregu policjantów, poniżej znajdziesz wskazówki, jak przygotować się do zawodu mającego na celu zwalczanie przestępczości.